זמני שירות

זמני שירות להוצאת הזמנה לספק ע"פ סוגי הזמנה

הזמנה מספק מקומי

זמן משוער להוצאת ההזמנה: ⏰ 3 ימים
תוספות זמן אפשריות:
\ הקמת ספק חדש – ⏰ 2 ימים
\ רשות המחקר – ⏰ 1 ימים
\ בטיחות- ⏰ 2 ימים
\ תשלום מראש / שיק באספקה – ⏰ 7 ימים
\ הזמנה מעל 10,000 ₪- ⏰ 3 ימים
\ מעל 30,000 ₪ – ⏰ 10 ימים

הזמנות באמצאות כרטיס אשראי

זמן משוער להוצאת ההזמנה: ⏰ 6 ימים
תוספות זמן אפשריות:
\ תוספות זמן אפשריות:
\ רשות המחקר- ⏰ 1 ימים
\ בטיחות- ⏰ 2 ימים

הזמנות חו"ל

זמן משוער להוצאת ההזמנה: ⏰ 4 ימים

תוספות זמן אפשריות:

\ הקמת ספק חדש – ⏰ 2 ימים
\ רשות המחקר – ⏰ 1 ימים
\ בטיחות- ⏰ 2 ימים
\ תשלום מראש / שיק באספקה – ⏰ 7 ימים
\ הזמנה מעל 10,000 ₪- ⏰ 3 ימים
\ מעל 30,000 ₪ – ⏰ 10 ימים