רכש ישיר

מסלול רכש ישיר – מאפשר לחוקר לבצע הזמנה של חומרים, ציוד ושירותים, ישירות מהספק, עד סכום כולל של 4,000 ₪

נוהל

מדריך למשתמש