מחירון

*התעריפים המוצגים הינם בש"ח עבור שעת עבודה.

*אוניברסיטת אריאל הינה מלכ"ר, אין צורך בתשלום מע"מ

מס"ד סוג שירות סטודנטים וחוקרים מאוניבריסטת אריאל מוסדות אקדמאיים תעשייה
1 הכנת דגמים מטלוגרפיים 60 120 170
2 הכנת דגמים ביולוגיים 60 120 170
3  ציפויי בנידוף זהב/ כסף )מגש בקוטר 4.5 ס"מ 120 200 240
4 מיקרוסקופיה אלקטרונית SEM 120 220 340
5 מיקרואנליזה כימית EDS 100 150  200
6 מיקרוסקופיה אופטית: סטריאו- מיקרוסקופ 40 60 80
7 מיקרוסקופיה אופטית: Live-imaging 60 90 120
8 מיקרוסקופיה אופטית: קונפוקלי 90 120 180
9 היסטולוגיה 45 60 90
10 בדיקת קשיות 30 45 60
11 עיבוד וניתוח תמונות 90 120 180
12 בדיקת מיקרו קשיות (כולל הכנת דגמים) 120 180 240