מחירון

*התעריפים המוצגים הינם בש"ח עבור שעת עבודה.

*אוניברסיטת אריאל הינה מלכ"ר, אין צורך בתשלום מע"מ

מס"דסוג שירותסטודנטים וחוקרים מאוניבריסטת אריאלמוסדות אקדמאייםתעשייה
1הכנת דגמים מטלוגרפיים60120170
2הכנת דגמים ביולוגיים60120170
3 ציפויי בנידוף זהב/ כסף )מגש בקוטר 4.5 ס"מ120200240
4מיקרוסקופיה אלקטרונית SEM120220340
5מיקרואנליזה כימית EDS100150 200
6מיקרוסקופיה אופטית: סטריאו- מיקרוסקופ406080
7מיקרוסקופיה אופטית: Live-imaging6090120
8מיקרוסקופיה אופטית: קונפוקלי90120180
9היסטולוגיה456090
10בדיקת קשיות304560
11עיבוד וניתוח תמונות90120180
12בדיקת מיקרו קשיות (כולל הכנת דגמים)120180240