Flow Cytometry and Imaging

ה-Flow Cytometry הקרוי גם זרימה ציטומטרית הינו שיטה מתוחכמת ואלגנטית לאיסוף מידע ביו פיזיקלי רב על תאים בודדים באוכלוסיות גדולות והטרוגנית.
ניתן לסמן את אוכלוסיות התאים השונות בעזרת חומרים פלורסנטיים או נוגדנים מסומנים בחומרים אלו, ומכאן להסיק מסקנות על אוכלוסיות ספציפיות. עבור כל תא באוכלוסייה שיכולה למנות מיליוני תאים, ניתן לדעת מה גודלו היחסי, גרגור, ופלורוסנציה באורכי גל שנים, ולבצע הצלבות מידע ופילוחים שונים עבור כל אחד מהפרמטרים שנבדקו. המעבדה מצוידת בשני סוגי מכשירים של  Flow Cytometry Analyzer:

 – BD FACS Calibur-צויד בשני לייזרים: 488nmו-635nm
–  CytoFlex המצויד ב-3 לייזרים 488nm, 635nm, ו-421nm, המאפשרים יישומים רבים ומגוונים בתחום של ביולוגיה תאית ומולקולרית
(מחזור התא, אפופטוזיס, ביטוי אנטיגנים שונים, הפעלה של תגובה חיסונית) ופיתוח תרופות הפרי-קליני.

מכשיר In Vivo Imaging מבצע הדמיה לא פולשנית בבעלי חיים קטנים.

ההדמיה זו מאפשרת מגוון יישומים במחקר בסיסי וקליני הכוללים מעקב אחר תנועת תאים, אנליזת ביטוי הגנים ומיפויים אנטומים. כמו-כן, ניתן לנתר תהליכים פתולוגיים שונים, דוגמת, התמרה סרטנית וזיהוי גרורות.

CRi Maestro II multispectral imaging system

מערכת הדמיה Maestro II מיועדת למדידת אותות פלואורסצנטיים בבעלי חיים קטנים.תכונות המכשיר:

  • טכנולוגיה ייחודית של אנליזה רבת-ערוצים (multispectral ) המאפשרת קריאה בו זמנית של מספר רב של סממנים ומסוגלת להפריד בצורה ספציפית בין סממנים פלואורסצנטיים של הדוגמה לבין אוטו פלואורסנציה.
  • הדמיה רבת-ערוצים משפרת משמעותית את היחס בין הסיגנל לרעש (signal-to-noise ratio ) ולכן מספקת כימות מדויק יותר של הסיגנל וקריאת אותות חלשים.
  • שבע מסנני עירור ופליטה, המותקנים במכשיר, מאפשרים מגוון רחב של שילובים בין
  • סממנים פלואורסנטיים באורכי גל שונים: מכחול עד לתת אדום קרוב

In Vivo Imagingכ

מכשיר זה יכול לנתח וגם למיין תאים מהאוכלוסייה שנבחרו בצורה מדויקת ולהפקיד אותם למבחנות המיועדות. הפרוצדורה המתבצעת בתנאים סטריליים.
תכונות המכשיר:

  • המכשיר מאובזר בשלושה לייזרים
  • יכולת מיון תאים בעלי גודל שונה
  • מיון דרך  chip חד-פעמי
  • שליטה  מלאה על טוהר אוכלוסיות התאים
  • שמירה על תנאי ניסוי סטריליים.

כ

לפרטים נוספים והזמנת עבודה:

03-906-6688 או 03-906-6765

galialu@ariel.ac.il או scienceq@ariel.ac.il

אנו נמצאים בבניין 4, קומה 2

אחראית ומפעילה: ד"ר גליה ליובושיץ

 


מפרט טכני,
 לחץ כאן