מחירון – Flow Cytometry and Imaging

*התעריפים המצוגים הינם בש"ח עבור שעת עבודה.

*אוניבריסטת אריאל הינה מלכ"ר, אין צורך בתשלום מע"מ.

לקבלת הצעת מחיר והזמנת עבודה ניתן לפנות במייל: scienceq@ariel.ac.il

טלפון: 03-9066688