מעבדה למיקרוסקופיה

מעבדה למיקרוסקופיה

מנהל טכנולוגיות והנדסה

Slider

אוניברסיטת אריאל בשומרון מציעה את שירותי המעבדה למיקרוסקופיה אלקטרונית ואופטית. המעבדה מצוידת במיקרוסקופים חדשניים ובכל המכשור הדרוש להכנת דגמים מוצקים בצורה מקצועית.

שירותי המעבדה
לפרטים והזמנת עבודה:

1. מיקרוסקופ אלקטרוני סורק חדשני מסוג   Ultra-High Resolution Maia 3 FE-SEM של חברת Tescanעם מערכת מיקרואנליזה משודרגת (EDX)

 Aztec של חברת  Oxford.

גלאים:

 • 3 גלאים לאלקטרונים משניים: In-Chamber SE; In-Beam SE; Beam Deceleration mode SE
 • 3 גלאים לאלקטרונים חוזרים: Mid-angle BSE ; In-Chamber BSE; In-Beam BSE;
 • גלאי לאלקטרונים חודרים STEM ((Bright Field; Dark Field; High Angle Dark Field )
 • גלאי קרני –X  למיקרואנליזה  X-MAXactive area 80mm2 127 eV resolution ישנה אפשרות לליתוגרפיה, ל- Peltier stage ולניקוי דוגמה – XEI plasma decontaminator
מיקרוסקופ אלקטרוני
מעבדה למיקרוסקופיה

בעזרת המיקרוסקופים האלו ניתן לקבל מידע על מיקרו-מיבנה, גודל גרעינים, מנגנונים להיווצרות פגמים, קורוזיה, סדקים, התעייפות חומר, מיקרו-קשיות וכו'.

1. מיקרוסקופ מטלורגי דיגיטלי Axiolab A של חברת ZEISS

2. מכשיר לבדיקת מיקרו-קשיות Micromet 2100 של חברת BUEHLER

3. סטריאו מיקרוסקופ דיגיטלי SMZ-168 של חברת Motic

מיקרוסקופ מטלורגי דיגיטלי
מכשיר לבדיקת מיקרו-קשיות
סטריאו מיקרוסקופ דיגיטלי

במעבדה ניתן לבדוק סוגים שונים של חומרים : מתכות, פולימרים, קרמיקה, חלקיקי ננו, חומרי בנייה, שבבים

אלקטרוניים, תרופות, דוגמאות ביולוגיות וכו'.

ציוד להכנת דגמים:

1. מכשיר נידוף חדש מסוג Q150T ES

2. מסור של חברת ALLIED

3. Press-"Labopress "

4. Cutt-off machine “Labotom "

5. Grinding & Polishing system “Labopol ”

6. Combined Sputter Gold/Carbon deposition system, SPI

אוניברסיטת אריאל מעמידה לרשותכם מיקרוסקופ מטלורגי מבית ZEISS מסוג  Axiolab -A 

מיקרוסקופ מטלורגי משמש למגוון רחב של נושאים מתחום חומרים.

ניתן לקבל מידע על מבנה, מיקרו מיבנה, גודל גרעינים מנגנון להיווצרות פגמים, קורוזיה, סדקים, התעייפות חומר וכו.

לצורך תיעוד תוצאות, מותקנת על המיקרוסקופ מצלמה דיגיטלית מסוג Сanon A80.

דוגמאות

מיקרוסקופ מטולורגי
Stands with Samples
Zn diffusion coating on Cu
Cast Al-7%Si

1. Stands with Samples

2. Cast Al-7%Si 

3. Zn diffusion coating on Cu 

מיקרוסקופ אלקטרוני סורק חדשני מסוג   Ultra-High Resolution Maia 3 FE-SEM של חברת Tescanעם מערכת מיקרואנליזה משודרגת (EDX)

 Aztec של חברת  Oxford.

גלאים:

 • 3 גלאים לאלקטרונים משניים: In-Chamber SE; In-Beam SE; Beam Deceleration mode SE
 • 3 גלאים לאלקטרונים חוזרים: Mid-angle BSE ; In-Chamber BSE; In-Beam BSE;
 • גלאי לאלקטרונים חודרים STEM ((Bright Field; Dark Field; High Angle Dark Field )
 • גלאי קרני –X  למיקרואנליזה  X-MAXactive area 80mm2 127 eV resolution ישנה אפשרות לליתוגרפיה, ל- Peltier stage ולניקוי דוגמה – XEI plasma decontaminator.

מיקרוסקופ אלקטרוני

 Ultra-High Resolution Maia 3 FE-SEM

2. מיקרוסקופ  אלקטרוני סורק מסוגJSM-6510LV של חברת Jeol, עם מערכת מיקרואנליזה (Noran System 7 (EDX של חברת  Thermo Fisher Scientific.

גלאים:

 • גלאי לאלקטרונים משניים (SE)
 • גלאים לאלקטרונים משניים לשימוש בוואקום נמוך (LVSE) לבדיקת דוגמאות אינן מוליכות
 • גלאים לאלקטרונים חוזרים (BSE)
 •  גלאי קרני X- למיקרואנליזה  Ultra Dry
 • 10mm2 active area 127 eV resolution

                    Jeol JSM-6510LV

בעזרת המיקרוסקופים האלו ניתן לקבל מידע על מיקרו-מיבנה, גודל גרעינים, מנגנונים להיווצרות פגמים, קורוזיה, סדקים, התעייפות חומר, מיקרו-קשיות וכו'.

1. מיקרוסקופ מטלורגי דיגיטלי Axiolab A של חברת ZEISS

2. מכשיר לבדיקת מיקרו-קשיות Micromet 2100 של חברת BUEHLER

3. סטריאו מיקרוסקופ דיגיטלי SMZ-168 של חברת Motic

מיקרוסקופ מטלורגי דיגיטלי   מכשיר לבדיקת מיקרו-קשיות

סטריאו מיקרוסקופ דיגיטלי

במעבדה ניתן לבדוק סוגים שונים של חומרים : מתכות, פולימרים, קרמיקה, חלקיקי ננו, חומרי בנייה, שבבים

אלקטרוניים, תרופות, דוגמאות ביולוגיות וכו'.

ציוד להכנת דגמים

ציוד להכנת דגמים:

1. מכשיר נידוף חדש מסוג Q150T ES

2. מסור של חברת ALLIED

3. Press-"Labopress "

4. Cutt-off machine “Labotom "

5. Grinding & Polishing system “Labopol ”

6. Combined Sputter Gold/Carbon deposition system, SPI

לפרטים נוספים והזמנת עבודה:

טלפון: 03-9066396 ||  03-9066688

מיילnatali@ariel.ac.il  || scienceq@ariel.ac.il

אחראית ומפעילה: מהנדסת תואר שני נטלי ליטבק

אנו נמצאים בקמפוס העליון בניין 2 חדר 1

אוניברסיטת אריאל מעמידה לרשותכם מיקרוסקופ מטלורגי מבית ZEISS מסוג  Axiolab -A 

מיקרוסקופ מטלורגי משמש למגוון רחב של נושאים מתחום חומרים.

ניתן לקבל מידע על מבנה, מיקרו מיבנה, גודל גרעינים מנגנון להיווצרות פגמים, קורוזיה, סדקים, התעייפות חומר וכו.

לצורך תיעוד תוצאות, מותקנת על המיקרוסקופ מצלמה דיגיטלית מסוג Сanon A80.

מיקרוסקופ מטולורגי

מפרט טכני:

מפרט טכני

דוגמאות: 

Zn diffusion coating on Cu    Stands with Samples  Cast Al-7%Si

1. Stands with Samples

2. Cast Al-7%Si 

3. Zn diffusion coating on Cu