NMR – Nuclear Magnetic Resonance

מה זה NMR?

תהודה מגנטית גרעינית (NMR) היא שיטה ספקטרוסקופית המנצלת את התכונות המגנטיות של גרעיני האטום כדי ללמוד על המבנה והדינמיקה של תמיסות וסריגים מוצקים ברמת הפרדה אטומית, ומבלי לפגוע בהרכב החומרים. שיטה אנליטית זו היא אחת השיטות החשובות כיום בתחומי הכימיה האורגנית, הכימיה התרופתית ועוד. היא מאפשרת ללמוד על מרכיבי החומרים, ניקיונם (כגון: חומרי לוואי) והמבנה שלהם.

מעבדת NMR באוניברסיטת אריאל:

מעבדת NMR באוניברסיטת אריאל בשומרון מאובזרת במכשיר של חברת BRUKER מדגם III HD .Avance

המכשיר מותאם לדוגמאות בשני מצבי צבירה שונים:

פרוב לדגימות תמיסות (אורגניות ומימיות)

פרוב לדגימות מוצקים

אנחנו מבצעים ניסויים דו־ממדיים (2D NMR) במקרה הצורך.

         

סודיות מובטחת לכל עבודה, יחס אישי ומחירים אטרקטיביים.

לפרטים נוספים והזמנת עבודה:

ד"ר ורד מרקס: 054-4521557

ד"ר חנן טלר:  054-6002132


✉  VeredMa@Ariel.ac.il