מחירון NMR

*תעריף לילה- 50%

*אוניבריסטת אריאל הינה מלכ"ר, אין צורך בתשלום מע"מ
*התעריפים המוצגים הינם בש"ח עבור שעת עבודה.

לקבלת הצעת מחיר והזמנת עבודה ניתן לפנות:

 

ד"ר ורד מרקס: 054-4521557

ד"ר חנן טלר:  054-6002132

✉  VeredMa@Ariel.ac.il