מחירון – XRD – X-ray diffractometer

*התעריפים המוצגים הינם בש"ח עבור שעת עבודה.

*אוניברסיטת אריאל הינה מלכ"ר, אין צורך בתשלום מע"מ

מס"דסוג שירותסטודנטים וחוקרים מאוניבריסטת אריאלמוסדות אקדמאייםתעשייה
1ביצוע אנליזת XRD6090200
2פענוח פאזות (עם אפשרות Rietveld Refinement)100150200

לקבלת הצעת מחיר והזמנת עבודה ניתן לפנות

במייל: scienceq@ariel.ac.il

בטלפון:  03-9066688