מחירון – XRD – X-ray diffractometer

*התעריפים המוצגים הינם בש"ח עבור שעת עבודה.

*אוניברסיטת אריאל הינה מלכ"ר, אין צורך בתשלום מע"מ

לקבלת הצעת מחיר והזמנת עבודה ניתן לפנות

במייל: scienceq@ariel.ac.il

בטלפון:  03-9066688