המעבדה לאלקטרוניקה -PCB – מחירון

 

אוניבריסטת אריאל הינה מלכ"ר, אין צורך בתשלום מע"מ.

לקבלת הצעת מחיר והזמנת עבודה:

electrolab@ariel.ac.il

טלפון: 03-9066688