אגף הבחינות

אוניברסיטת אריאל

Slider

אגף הבחינות

ימים א '- ה': בין השעות 10:00 – 12:00 

 

ימים א '- ד': בין השעות 08:00 – 16:30 

יום ה ': בין השעות 08:00 – 15:30