אגף הבחינות – מכינה

מענה טלפוני עבור סטודנטים

 ימים א '- ה': בין השעות 10:00 – 12:00: ל :  03-9755826

 

 

דרכי הפניה בנושאים הקשורים לבחינות:

  1. בירורים בנושאים של מועדים מיוחדים / נוספים, יש לפנות למכינה.
  2. בנושאים כספיים יש לפנות למדור שכר לימוד דרך מערכת הפניות.
  3. בנושאים נוספים הקשורים לבחינות, יש לפנות למחלקות הלימוד דרך מערכת הפניות.

חדש !!! 

ניתן להפיק אישור נוכחות בבחינה מרגע קבלת הציון, באמצעות המידע האישי.

מידע אישי -> דף ציונים -> לחיצה על אייקון המדפסת המופיע ליד כל ציון.