מועדים נוספים – אגף בחינות הנדסאים

סטודנט יקר!

לפרטים בנוגע לרישום למועדים נוספים / מיוחדים יש לפנות למחלקה בה הינך לומד.