מועדים נוספים – אגף בחינות מכינה

סטודנט יקר! לפרטים בנוגע לרישום למועדים נוספים / מיוחדים יש לפנות למכינה.