רישום למועד ב' – אגף בחינות הנדסאים

חלה חובה על כל סטודנט המבקש להבחן במועד ב' להירשם באמצעות אתר מידע אישי או האפליקציה ללא קשר לתוצאות של מועד א' (נכשל, לא נבחן, משפר ציון).
הרישום למועד ב' וביטולו מתבצע באמצעות שירות המידע האישי לא יאוחר מ-3 ימים  (לא כולל יום הבחינה) . 

סטודנט שלא יירשם למועד ב' דרך שירות המידע האישי לא יופיע ברשימות אגף הבחינות ולא יוכל להיבחן!
לתשומת ליבך , סטודנט שנרשם למועד ב' ולא התייצב למבחן מבלי שביטל את רישומו במערכת בזמן, יחויב בדמי טיפול כפי שייקבע מעת לעת.
בהצלחה בבחינות!

חדש! – ניתן להרשם למועד ב' דרך האפליקציה.