שאלות ותשובות

כללי

 • הינך חייב להיות רשום לקורס ולקבוצה בה הינך מעוניין להיבחן.
 • אם הינך לומד באקדמי עליך להצטייד בתעודה מזהה עם תמונה (תעודת זהות ,דרכון, רישיון נהיגה בלבד!). במידה והינך לומד בהנדסאים  עליך להצטייד בכרטיס נבחן תקף + תעודה מזהה עם תמונה (תעודת זהות, דרכון ,רישיון נהיגה בלבד!)
 • כיתות הבחינה מתפרסמות באתר מידע אישי

לוח בחינות

 • ראשית, לוח הבחינות נקבע בהתאם ללוח הזמנים האקדמי עליו מחליטה הנהלת האוניברסיטה.
 • לוח הבחינות של המחלקה מתוכנן בשיתוף פעולה בין אגף הבחינות ומחלקת הלימוד.
 • בקביעת לוח הבחינות המחלקה מתחשבת בקטגוריות הבאות: שנת הלימוד, מסלולי הלימוד, קורסי חובה וקורסי בחירה.
 • לוח הבחינות מפורסם במערכת המידע האישית של הסטודנט באתר האוניברסיטה

ציונים

 • פנה למחלקה בה אתה לומד באמצעות מערכת הפניות (כניסה לסטודנטים – מערכת מידע אישית). הקפד לרשום את קוד הקורס הרלוונטי.
 • בדרך כלל ציון עובר בקורס הוא 60 עם זאת בחלק מהקורסים נדרש ציון גבוה יותר. יש להתעדכן בסילבוס הקורס ובאתר מידע אישי.
 • באתר האינטרנט – מערכת מידע אישי, במענה הקולי שמספרו 03-9066204, סטודנטים שנרשמו לשירות הודעות טקסט מקבלים הודעות לסלולרי.
 
 
 • ניתן לערער על ציון בחינה באמצעות אתר האוניברסיטה >> כניסה למערכת מידע אישי >> ציונים >> לחיצה על "הגש ערעור" בשיעור הרצוי
 
 
 • המרצה יבדוק וימסור את הבחינות ואת הציונים לבחינות במועד א' ובמועד ב' לאגף בחינות תוך עשרה ימים מיום הבחינה. עם קבלת הציונים יבצע אגף הבחינות תהליך של בקרה ואישור ורק לאחר מכן יזרים את הציונים למערכת.
 • האותיות הן קיצור למילים "טרם נקבע". ציונך עדיין לא נקבע, ייתכן שחסרה מטלה שטרם השלמת.
 • מחברות הבחינה שאינן חסויות נסרקות ומפורסמות בהתאמה לכל סטודנט במערכת מידע אישית.
 • הציון הקובע הוא הציון האחרון שקיבלת.
 
 
 • באתר מידע אישי מפורסמים הציונים לכל מטלה ומהו הציון הסופי (במידה ופורסמו הציונים לכל המטלות).
 • בקורס שיש בו יותר ממטלה אחת יתבצע השקלול של הציון הסופי רק לאחר קבלת הציונים לכל המטלות.

רישום למועד ב'

 • עם פרסום ציון מבחן מועד א' יופיע במערכת מידע אישית מקש "הגש בקשה" על ידי לחיצה על מקש זה יתבצע הרישום למועד ב'.
 • ניתן להירשם למועד ב' עד חמישה ימים לפני מועד הבחינה (לא כולל יום הבחינה)   ולא יאוחר מכך.
 • במידה ואינך מתכוון להגיע למועד ב' שאליו נרשמת ניתן לבטל את הרישום עד חמישה ימים לפני מועד הבחינה (לא כולל יום הבחינה) . אי ביטול ההרשמה במועד תגרור חיוב בדמי טיפול כפי שייקבע מעת לעת.
 • עם סיום הבחינות של הסמסטר ולאחר קבלת הציונים יפרסם אגף הבחינות את מועד פתיחת פורום חריגים של אגף הבחינות ואת מועד סגירתו ) באתר מידע אישי לסטודנט( לנושא חיוב בדמי טיפול למועד ב'. הודעה על כך תתפרסם באתר מידע אישי לסטודנט ,תשלח הודעה במייל. לתשומת ליבך לא יתקבלו בקשות לאחר סגירת הפורום!!
 • לנוחותך הוקם פורום בשירות מידע אישי, לצורך הגשת בקשות לוועדת ערעורים. לא יתקבלו בקשות שלא באמצעות פורום זה.
  אתר מידע אישי לסטודנט >> אפשרויות נוספות >> בקשות וערעורים >> פורום חריגים-חיוב דמי טיפול עבור אי הגעה למועד ב'.

   

 • ניתן ומומלץ לצרף אישורים רלוונטיים להגשת הבקשה.
 • כל סטודנט המבקש להבחן במועד ב' חייב להירשם למועד ב' עד חמישה ימים לפני מועד הבחינה (לא כולל יום הבחינה) , ללא קשר לתוצאת הבחינה במועד א'. שימו לב! גם סטודנט שניכשל או לא נבחן חייב להירשם לבחינה במועד ב'.
 • כאמור הציון האחרון הוא הקובע.
 • רצוי להרשם למועד ב' עד חמישה ימים לפני מועד הבחינה (לא כולל יום הבחינה)  גם אם לא פורסם הציון במועד א'. במידה ולאחר פרסום הציון לא יהיה צורך בבחינה במועד ב' ניתן לבטל אותה עד חמישה ימים (לא כולל יום הבחינה)  לפני מועד הבחינה.
 • עבר המועד שניתן להירשם בקורס זה לבחינה במועד ב'.

סריקת מחברות בחינה

 • עליך לפנות לצוות מערכות מידע ביחידת המחשב