סגל אקדמי הגדרת מטלות בקורס

הגדרת מטלות בקורס - אגף בחינות

באגף בחינות קיימת מערכת אשר תסייע בסיכום ציוני הסטודנטים. לצורך הפעלה נכונה של המערכת עליך להזין את פירוט המטלות בקורס דרך מידע אישי עד שבועיים לאחר פתיחת הסמסטר.

בכל קורס שיש בו יותר ממטלה אחת יש להגדיר את המטלות ואת משקל כל אחת מהן כשסך כל המטלות לא יעלה על 100%.
לאחר הזנת מבנה המטלות בקורס בעת הקלדת ציוני הסטודנט עפ"י המטלות יחושב ציונם הסופי באופן אוטומטי.