סגל מכינה בחינות

בחינות

במידה ובקורס אותו את/ה מלמד לא תתקיים בחינה אנא הקפד להודיע לאגף בחינות במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר ולהעביר אלינו אישור ראש המחלקה, עד שבועיים לאחר פתיחת הסמסטר.

העלאת שאלון לאתר מידע למרצה

את שאלון הבחינה יש להעלות למידע אישי בלבד עד 7 ימים לפני מועד הבחינה . לא יתקבלו שאלונים במסירה ידנית או באמצעות הפקס/ דוא"ל. 

  • צפיה בסרטון העלאת שאלון בחינה דרך מידע אישי

את השאלון יש להעלות בהתאם להנחיות המופיעות בדף הפתיח המצורף:

✱ אם ברצונך לאפשר שימוש בחומר עזר בבחינה אנא פרט זאת על גבי שאלון הבחינה(מחשבון, דפי נוסחאות, חומר הקורס וכו').

הארכת זמן

כדי שנוכל לעמוד בכל המטלות הכרוכות בהעברת הבחינות, עלינו להיערך נכון גם לעניין תוספת זמן לבחינה (הכוונה היא להארכת זמן כללית לכל הנבחנים ולא להארכה אישית לבעלי אישור). אבקשך להקפיד בקביעת היקף הבחינה ומסגרת הזמן המבוקשת על ידך.

בחינות תמשכנה עד 3 שעות, אם ניתנה תוספת זמן משך הבחינה לא יעלה על 3.5 שעות. חריגה ממגבלה זו דורשת אישור מראש של הרמ"ח ועדכון אגף בחינות.

סוג חדר הבחינה

במידה ויש צורך בכיתת מחשבים או בעזרים אחרים לצורך קיום הבחינה, אנא הקפד להעביר בהקדם את בקשתך בכתב לאגף בחינות עד שבועיים לאחר פתיחת הסמסטר.