Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

בתכנית ילמד ארסנל הכלים השימושיים בעולם הבינה המלאכותית (מידול בעיות, בעיות חיפוש, למידת מכונה, רשת נוירונים, NLP, אלגוריתמים גנטיים) ואת השימושים המקובלים.

התכנית כוללת ידע בארכיטקטורת הלמידה העמוקה כולל עבודה עם תמונות וסדרות. מודל רגרסיה בו מנבאים מספר ומודל קלסיפיקציה בו מנבאים מחלקה לה שייך הפריט. בנוסף נלמד מושגים בסיסיים בעיבוד שפות טבעיות.

במהלך התכנית הסטודנטים ירכשו אוסף כלים בסיסיים בתורת הלמידה: הגברה, עצי החלטה, רשתות עצביות, רגרסיה ליניארית, מכונות וקטורים תומכים  מקבוץ. בנוסף כלים לפתרון בעיות קשות בעזרת אלגוריתמי חיפוש ובניית תוכנית מחשב אינטליגנטית.

תוכנות מתקדמות

הכלים הכי עדכניים בשוק

יתרון מובהק בשוק העבודה

מרצים מהשורה הראשנה