BI Developer

BI Developer

בינה עסקית היא תחום בטכנולוגיית המידע העוסק בבניית מערכות העוזרות לארגון להפיק מידע משמעותי מבחינה עסקית מתוך מכלול הנתונים הנאספים על ידיו. מערכות הבינה העסקית מספקות מידע היסטורי, מידע עכשווי ותחזיות בנוגע לפעילות העסקית, ובעזרתן ניתן לאתר דפוסים משמעותיים לניהול של ארגון, וליצור דוחות התראות ואיתותים לצורך קבלת החלטות ניהוליות.

הדרישה העצומה למפתחי BI נגרמת עקב יכולת אגירת כמויות מידע אדירות, הסודות הטמונים שם יחשפו רק לאלו שיודעים לאחסן, לסווג ולנתח אותו ביעילות ומקצוענות.

תוכנות מתקדמות

הכלים הכי עדכניים בשוק

יתרון מובהק בשוק העבודה

מרצים מהשורה הראשנה