Business Management

Business Management

תכנית הלימודים המובנית לניהול ויזמות מספקת ידע כלכלי לחישוב ערך וכדאיות של פרויקטים ונותנת כלים בתורת המימון.

נלמד כיצד לברור חלופות, לנהל תכולת פרויקט, לנהל תזמון ועלות, לבצע מעקב ובקרה ולנהל סיכונים.  בנוסף נרכוש כלים ביזמות עסקית ופיתוח עסקי. על פי בחירה יוכל הסטודנט להרחיב ידע בנושאי יזמות שונים וניהול ואיכות.

תכנית חובה לכל מי שרואה עצמו ייזם ומוביל.

תוכנות מתקדמות

הכלים הכי עדכניים בשוק

יתרון מובהק בשוק העבודה

מרצים מהשורה הראשנה