Data Scientist

Data Scientist

עם עידן ה-Big Data החלה התעוררות ודרישה לתפקיד מדען מידע. הסיבה היא שלמרות הטכנולוגיות המתקדמות והמידע הזמין ישנו קושי ליישם Big Data, הן בגלל מורכבות הפתרון והן בגלל מציאת השאלות הנכונות.

האתגר האמיתי הוא לא איסוף המידע אלא ניתוחו בזמן מהיר שיאפשר לחברות להיות פרואקטיביות, יעילות ורווחיות. מכאן נולד הביקוש לתפקיד מדען המידע: מישהו עם כישורים מיוחדים וידע שיוכל לשאול את השאלות הנכונות על מנת להפיק תועלת מהמידע.

תוכנות מתקדמות

הכלים הכי עדכניים בשוק

יתרון מובהק בשוק העבודה

מרצים מהשורה הראשנה