תנאי קבלה

סטודנטים שנה א' – בעלי ציון פסיכומטרי 700 ומעלה.

סטודנטים בשנים מתקדמות –   בעלי הישגים אקדמיים גבוהים  2% עליונים מכל מחלקה.