קופת חולים מאוחדת

אבחון

 • הפניה מרופא כלשהו \ הפניה מהתפתחות הילד (לאבחוני קול – חובת הפניה מרופא אף אוזן גרון).
 • שאלון קופ"ח*
 • בדיקת שמיעה עדכנית לפי נהלי משרד הבריאות אדם המטופל בתחום הפרעות בתקשורת חייב לעבור בדיקת שמיעה.
  לפיכך, אם לא נעשתה בדיקת שמיעה מומלץ לקבוע תור במרפאתנו. אם נעשתה בדיקת שמיעה אך היא אינה ברשותך, אנא בקש מקופת חולים להוציא לך העתק.
 • טופס התחייבות כספית מקופת החולים (טופס17- "בניית תוכנית עבודה – דיבור") בגיל 0-9, , מעל גיל 9 ניתן לבצע טיפול במרפאתנו באופן פרטי.
  כדאי לבדוק עם קופ"ח מאוחדת האם ילדכם מבוטח בביטוח המשלים של הקופה וזכאי להחזר כספי בעבור הטיפול.
 • טפסים \ אבחונים נוספים אם ישנם יתקבלו בברכה (אבחון רב מקצועי, אבחון פסיכולוגי, סיכום טיפולים קודמים וכד').

טיפול

 • אבחון בתחום המקצוע בו אתם מעוניינים בטיפול.
 • בדיקת שמיעה עדכנית – לפי נהלי משרד הבריאות אדם המטופל בתחום הפרעות בתקשורת חייב לעבור בדיקת שמיעה.
  לפיכך, אם לא נעשתה בדיקת שמיעה מומלץ לקבוע תור במרפאתנו. אם נעשתה בדיקת שמיעה אך היא אינה ברשותך, אנא בקש מקופת חולים להוציא לך העתק.
 • טופס התחייבות כספית מקופת החולים (טופס17- "טיפול בדיבור…") בגיל 0-9 , מעל גיל 9 ניתן לבצע טיפול במרפאתנו באופן פרטי.
  כדאי לבדוק עם קופ"ח מאוחדת האם ילדכם מבוטח בביטוח המשלים של הקופה וזכאי להחזר כספי בעבור הטיפול.
 • טפסים \ אבחונים נוספים אם ישנם יתקבלו בברכה (אבחון רב מקצועי, אבחון פסיכולוגי, סיכום טיפולים קודמים וכד').