קופת חולים מכבי

אבחון

 • הפניה מרופא כלשהו \ הפניה מהתפתחות הילד (לאבחוני קול – חובת הפניה מרופא אף אוזן גרון).
 • שאלון קופ"ח*
 • בדיקת שמיעה עדכנית לפי נהלי משרד הבריאות אדם המטופל בתחום הפרעות בתקשורת חייב לעבור בדיקת שמיעה.
 • לפיכך, אם לא נעשתה בדיקת שמיעה מומלץ לקבוע תור במרפאתנו. אם נעשתה בדיקת שמיעה אך היא אינה ברשותך, אנא בקש מקופת חולים להוציא לך העתק.
 • טופס התחייבות כספית מקופת החולים (טופס 17- "בניית תוכנית עבודה ") בגיל 0-9.
 • מעל גיל 9 כדאי לבדוק עם קופ"ח מכבי, האם ילדכם זכאי טופס התחייבות כספית בעבור האבחון ואם לא, אז ניתן לבצע את האבחון במרפאתנו באופן פרטי.
 • טפסים \ אבחונים נוספים אם ישנם יתקבלו בברכה (אבחון רב מקצועי, אבחון פסיכולוגי, סיכום טיפולים קודמים וכד').
 • לעיתים, חברי קופ"ח מכבי נדרשים לבצע את התהליך האבחוני בהתפתחות הילד של קופ"ח מכבי לילדים בגיל 0-9

טיפול

 • אבחון בתחום המקצוע בו אתם מעוניינים בטיפול.
 • בדיקת שמיעה עדכנית – לפי נהלי משרד הבריאות אדם המטופל בתחום הפרעות בתקשורת חייב לעבור בדיקת שמיעה.
  לפיכך, אם לא נעשתה בדיקת שמיעה מומלץ לקבוע תור במרפאתנו. אם נעשתה בדיקת שמיעה אך היא אינה ברשותך, אנא בקש מקופת חולים להוציא לך העתק.
 • טופס התחייבות כספית מקופת החולים (טופס17- "טיפול בדיבור…") בגיל 0-9 , מעל גיל 9 ניתן לבצע טיפול במרפאתנו באופן פרטי.
  כדאי לבדוק עם קופ"ח מכבי האם ילדכם מבוטח בביטוח המשלים של הקופה וזכאי להחזר כספי בעבור הטיפול.
 • טפסים \ אבחונים נוספים אם ישנם יתקבלו בברכה (אבחון רב מקצועי, אבחון פסיכולוגי, סיכום טיפולים קודמים וכד').