חטיבת גני התקשורת

רכזות: גב' שלומית דינור וגב' אפרת מאיר

במדינת ישראל, ילדים אשר אובחנו על הרצף האוטיסטי (ASD), לומדים ב"גני תקשורת". בגנים אלו הילדים זכאים בממוצע ל-3.5 שעות שבועיות דרך משרד החינוך.

בנוסף לשעות הטיפוליות, הניתנות ע"י משרד החינוך בגני התקשורת, ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי זכאים, החל מגיל אבחונם על הרצף ועד גיל 7 או מועד כניסתם לכיתה א', ל- 14 שעות שבועיות של טיפולים הממונים ע"י משרד הבריאות ומופעלים ע"י עמותות. נהוג לקרוא לשעות טיפול אלו "טיפול בריאותי מקדם" או במילים אחרות, טב"מ, הסל המקדם.

היקף הטיפולים האינטנסיבי של 14 שעות שבועיות אלה ניתן על מנת לתת תגבור דווקא בגיל הרך, מאחר ושלב זה בחיי הילד המאובחן על הרצף האוטיסטי מהווה חלון הזדמנויות לשינוי במהלך התפתחותו. מחקרים כיום מראים כי טיפול אינטנסיבי בגיל הרך לילדים על הרצף האוטיסטי, יכול לשנות מהותית את תפקודם ברמה האישית ובחברה.

במסגרת 14 השעות השבועיות ניתנים טיפולים מגוונים של אנשי המקצוע השונים, כגון: קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים קליניים, רופאים, מטפלים בהבעה ויצירה ומנתחי התנהגות. מערך הטיפולים האישי של הילד נבנה בהתאם לצרכיו ובהתאם לתוכנית אינטגרטיבית המתייחסת למרכיבים שונים בעולמו של הילד.

מרפאות אוניברסיטת אריאל הוכרו על ידי משרד הבריאות כעמותה שזכאית להפעיל את "הטיפול הבריאותי המקדם".

כיום אנחנו נותנים שירות זה בגני תקשורת שונים המפוזרים ברחבי הארץ.