ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
בית ספר למדעי הבריאות
מרפאות אוניברסיטאיות
גב' שרון פלגמנהלת יחידת המרפאה ...03-9765-7לחץ להצגהpelesharon@....ac.ilלחץ להצגה
גב' ליליה פרגאמנטמנהלת חשבונות 46...03-9לחץ להצגהlililyape@...ac.ilלחץ להצגה
גב' אירה סיימוןמנהלת חשבונות ראשית 66...03-97לחץ להצגהirasi@...lלחץ להצגה
מענה טלפונימזכירות המרפאה 77...03-97לחץ להצגה clinics@...c.ilלחץ להצגה
השארת הודעות כתובות/ פקסמזכירות המרפאה 43...03-97לחץ להצגה
08...054-2לחץ להצגה
לחץ להצגה
גב' תמר יחיאמנהלת אדמיניסטרטיבית 46...03-9לחץ להצגהtamari@...ilלחץ להצגה
גב' אפרת רוזנפלדראש תחום הפרעות בתקשורת 77...03-97לחץ להצגהefratrosenfeld@...riel.ac.ilלחץ להצגה
גב' אלה ברגרראש תחום ריפוי בעיסוק 77...03-97לחץ להצגהelaberger2...l.comלחץ להצגה
גב' פולה וייסמןראש תחום פיזיותרפיה ילדים 77...03-97לחץ להצגהkidphysi...comלחץ להצגה
גב' טלי שחםראש תחום רגש 77...03-9לחץ להצגהtali.shach...l.comלחץ להצגה
הודעות כתובותמזכירות
08...054-2לחץ להצגה
clinics@....ilלחץ להצגה
פקס 43...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה