ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
בית ספר למדעי הבריאות
מרפאות אוניברסיטאיות
גב' שרון פלגמנהלת יחידת המרפאה 03-9765-722   pelesharon@ariel.ac.il
גב' ליליה פרגאמנטמנהלת חשבונות 03-9066246lililyape@ariel.ac.il
גב' אירה סיימוןמנהלת חשבונות ראשית 03-9765-766irasi@ariel.ac.il
מענה טלפונימזכירות המרפאה 03-9765-777 clinics@ariel.ac.il
השארת הודעות כתובות/ פקסמזכירות המרפאה 03-9765-743
054-2454508
גב' תמר יחיאמנהלת אדמיניסטרטיבית 03-9066246tamari@ariel.ac.il
גב' אפרת רוזנפלדראש תחום הפרעות בתקשורת 03-9765-777efratrosenfeld@ariel.ac.il
גב' אלה ברגרראש תחום ריפוי בעיסוק 03-9765-777elaberger22@gmail.com
גב' פולה וייסמןראש תחום פיזיותרפיה ילדים 03-9765-777kidphysio@gmail.com
גב' טלי שחםראש תחום רגש 03-9765777tali.shacha@gmail.com
הודעות כתובותמזכירות
054-2454508
clinics@ariel.ac.il
פקס 03-9765-743