פרויקט סינון בגני הילדים

להורי הילדים בגני הילדים באריאל שלום וברכה,

כחלק מהקשר ההדוק של אוניברסיטת אריאל  עם קהילת העיר אריאל, השנה  נקיים פרויקט  סינון הן בתחום ריפוי בעיסוק והן בתחום הפרעות בתקשורת. הסינונים יתבצעו על ידי מרפאות בעיסוק וקלינאיות תקשורת מוסמכות ובכירות.

הפרויקט הינו בחסות אגף החינוך בעירייה ובאישור פיקוח גני ילדים של משרד החינוך.

השנה נבצע סינון בתחום הפרעות בתקשורת  לכלל הילדים בגני העיריה. קלינאי תקשורת עוסקים בשפה, בדיבור, בשמיעה  ובתקשורת.  מטרת סינון זה  היא איתור ילדים המראים קשיים בתחומים אלו. קשיים המהווים מכשול ביצירת תקשורת עם הסביבה, יוצרים תסכול אצל הילד ולא פעם ישפיעו בעתיד על רכישת הקריאה והכתיבה.

לאחר ניתוח הממצאים, כל ילד יקבל במייל סיכום הסינון.  ילדים אשר לא יעברו את הסינון בהתאם למצופה לגילם,  יקבלו מכתב  להורים, עם המלצה לביצוע אבחון מקיף בתחום הפרעות בתקשורת.

העברת הסינון דורשת את אישור ההורים ותשלום של 50 ₪, אותו יישלמו למרפאות אוניברסיטאיות  לפני  האבחון.

לאור הביקוש הרב שנה שעברה בפרויקט סינון זה, אנו נערכים לבצע סינון ריפוי בעיסוק לכלל הילדים בגני העיריה גם בשנה זו. מטרת סינון הריפוי בעיסוק היא איתור ילדים המראים קשיים בתחום המוטורי, הגרפו-מוטורי והתפיסתי. קשיים בתחומים אלו יכולים להוות מכשול בהשתתפות הילד במשימות הגן ולהשפיע על יכולות הלמידה והכתיבה.

לאחר ניתוח הממצאים, כל ילד יקבל במייל סיכום הסינון.  ילדים אשר לא יעברו את הסינון בהתאם למצופה לגילם,  יקבלו מכתב  להורים, עם המלצה לביצוע אבחון מקיף בתחום ריפוי בעיסוק.

העברת הסינון דורשת את אישור ההורים ותשלום של 50 ₪, אותו יישלמו למרפאות אוניברסיטאיות  לפני  האבחון.

* לנרשמים לשני תחומים – הנחה של 10 ₪.

לידיעתכם, במרפאות באוניברסיטת אריאל פועלת מרפאה, ובה טיפולים רבים ומגוונים אשר יכולים לתת מענה לקהילת אריאל וסביבתה: ריפוי בעיסוק; הפרעות בתקשורת, בדיקות שמיעה; פיזיותרפיה התפתחותית, ילדים ומבוגרים; טיפולים רגשיים והדרכות הורים עם פסיכולוגית, תרפיה באמנות ; אבחונים דידקטיים ופסיכו-דידקטיים

* חלק מטיפולים אלו בהשתתפות קופות החולים.

 

ברכה,

המרפאות האוניברסיטאיות     מפקחות גני הילדים     אגף החינוך אריאל